Over ons

Onze gemeente

De uitgangspunten van de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden

Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waar we met elkaar God zoeken en kunnen ontmoeten. God, die tot ons komt in de verhalen van de bijbel, waaruit we leren hoe we bevrijd worden uit de chaos en de verdrukking. Het leven van Jezus geeft ons richting en inspiratie om, zoals hij, een mens naar Gods beeld te zijn.

Wij vinden het belangrijk om geregeld diensten te houden om gemeenschap te vieren en richting te vinden voor ons leven. Het zijn momenten waarbij we boven onszelf kunnen worden uitgetild.

De gemeente is een veilige haven en een oefenplaats. Ondanks onze individuele verscheidenheid vinden wij daar verbondenheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Hier kunnen wij delen wat ons ten diepste bezighoudt. Ieder heeft een uniek eigen verhaal en gaat een eigen weg door het leven. Op deze weg kunnen we een moment kiezen om gedoopt te worden; een markering van onze eigen keuze voor een leven in verbondenheid met God en de gemeente.

Vanuit deze inspiratie proberen we stappen te zetten op de weg van vrede en gerechtigheid met een open en respectvolle houding naar de ander.

Op deze wijze willen wij ‘met hart en ziel en handen’ een doopsgezinde gemeente zijn.